Prijava štete

Jednostavno i brzo! Odaberite jedan od 3 načina prijave štete: telefonom, e-mailom ili nas posjetite u vama najbližoj poslovnici.

Pozivom na telefonski broj 020 444 700 birajući opciju 2, svakog radnog dana od 8,00h do 16,00h možete izvršiti telefonsku prijavu štete. Dežurni operater će uzeti vaše podatke i daće vam detaljne instrukcije kako da uz maksimalnu uštedu vremena ostvarite svoja prava iz osiguranja.


Potrebno je pripremiti:

 •  podatke o štetnom događaju(datum,mjesto,uzrok)
 •  broj polise osiguranja
 •  Identifikaciona dokumenta (lična karta, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola)
 •  kontakt podatke
 •  Broj žiro računa za isplatu naknade iz osiguranja

Prijavu je moguće realizirati i :

 •  dolaskom u najbližu poslovnicu
 •  poštom na adresu: UNIQA osiguranje, Bulevar Džordža Vašingtona 98/4, 81000 Podgorica
 •  putem e-maila - info.stete@uniqa.me
Preuzmite obrasce
ŠTO NAKON PRIJAVE ŠTETE?
 1. BROJ ODŠTETNOG ZAHTJEVA
  Nakon izvršene prijave bićete obaviješteni o broju odštetnog zahtjeva pod kojim se šteta vodi u našim poslovnim podacima. Informaciju ćete primiti odmah po prijavi štete
 2. PROCJENA ŠTETE
  Kada se radi o materijalnoj šteti, sledeći korak je priprema foto elaborata i izrada zapisnika o oštećenju na osnovu kojeg se vrši procjena štete.
  Za pokretna vozila u najbližoj UNIQA poslovnici, a u slučaju da se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, procjenitelj će vas kontaktirati najkasnije u roku od 24h od momenta prijave štete.
 1. DODATNA DOKUMENTACIJA
  Ukoliko su za rješenje vašeg odštetnog zahtjeva potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, o tome ćete biti posebno pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od izvršene prijave.
 2. ISPLATA ODŠTETE
  Nakon obrade potpunog odštetnog zahtjeva slijedi rješavanje istog o čemu ćemo vas obavijestiti pisanim putem.

Dolje