Prijava štete

Jednostavno i brzo! Odaberite jedan od načina prijave štete: online, telefonom, slanjem e-maila ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.

Online prijava štete

Bez odlaska u poslovnicu i čekanja u redu, brzo i jednostavno prijavite štetu iz udobnosti vlastitog doma ili kancelarije.


Online prijava štete je moguća za sljedeće proizvode osiguranja:

 •  zdravstveno osiguranje
 •  osiguranje stana ili kuće
 •  kasko osiguranje
 •  osiguranje od nezgode
Prijava štete online
Telefonska prijava štete

Pozivom na telefonski broj 020 444 700 birajući opciju 2, svakog radnog dana od 8 do 16 časova možete izvršiti telefonsku prijavu štete. Dežurni operater će uzeti vaše podatke i daće vam detaljne instrukcije kako da uz maksimalnu uštedu vremena ostvarite svoja prava iz osiguranja.


Potrebno je pripremiti:

 •  podatke o štetnom događaju (datum, mjesto, uzrok)
 •  broj polise osiguranja
 •  identifikaciona dokumenta (lična karta, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola)
 •  kontakt podatke
 •  broj žiro računa za isplatu naknade iz osiguranja
Obrasci

Prijavu je moguće realizovati i:

 •  dolaskom u najbližu poslovnicu
 •  poštom na adresu: UNIQA osiguranje, Bulevar Džordža Vašingtona 98/4, 81000 Podgorica
 •  putem e-maila - info.stete@uniqa.me
Preuzmite obrasce
ŠTO NAKON PRIJAVE ŠTETE?
 1. BROJ ODŠTETNOG ZAHTJEVA
  Nakon izvršene prijave bićete obaviješteni o broju odštetnog zahtjeva pod kojim se šteta vodi u našim poslovnim podacima. Informaciju ćete primiti odmah po prijavi štete.
 2. PROCJENA ŠTETE
  Kada se radi o materijalnoj šteti, sljedeći korak je priprema foto elaborata i izrada zapisnika o oštećenju na osnovu kojeg se vrši procjena štete.
  Za pokretna vozila, procjena se vrši u najbližoj UNIQA poslovnici, a u slučaju da se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, procjenitelj će Vas kontaktirati najkasnije u roku od 24h od momenta prijave štete.
 1. DODATNA DOKUMENTACIJA
  Ukoliko su za rješenje vašeg odštetnog zahtjeva potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, o tome ćete biti posebno pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od izvršene prijave.

 2. ISPLATA ODŠTETE
  Nakon obrade potpunog odštetnog zahtjeva slijedi rješavanje istog o čemu ćemo vas obavijestiti pisanim putem.

Dolje