Fizička lica

Rizik i neizvjesnost su sastavni dio života, a potreba za sigurnošću jedna je od temeljnih ljudskih potreba. UNIQA osiguranje pruža zaštitu od neočekivanih situacija, čuva vaše zdravlje i imovinu, omogućava opuštenost na putovanju i štiti ono najvažnije – vas i vašu porodicu. 

Spektar životno osiguranje

Uložite u sigurnost svoje porodice, istovremeno štedeći i ostvarujući prihod na uložena sredstva.

Riziko osiguranje života

Riziko osiguranje odnosno životno osiguranje bez štedne komponente koje je najčešće vezano uz kredit.

Favorit - Životno osiguranje za djecu

Najbolji poklon za vašeg favorita – životno osiguranje, ulaganje u sigurnu budućnost!

Džoker - Životno osiguranje

Idealan izbor zaštite za mlade, štednja za treće životno doba.

Osiguranje domaćinstva

Osiguranje porodične kuće ili stana pokriva rizike koji u trenutku mogu uništiti sve što ste godinama vrijedno stvarali.

Osiguranje od nezgode

Pruža zaštitu od posljedica iznenadnih događaja koji se ne mogu predvidjeti niti spriječiti, a događaju se svakodnevno.

Zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje MedUNIQA pruža viši standard zdravstvene zaštite.

Putno osiguranje

Polisa putnog osiguranja obuhvata različita pokrića za vrijeme boravka i putovanja u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Obavezno auto osiguranje

Obavezno osiguranje od odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane upotrebom vozila u zemlji i inostranstvu.

Kasko osiguranje automobila

Osiguranje vozila od velikog broja rizika sa uključenom pomoći na putu.

Osiguranje plovila

Osiguranje vlasnika/korisnika plovila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Želite ponudu?

Molimo vas ispunite polja u nastavku, a mi ćemo izračunati cijenu polise i dostaviti vam ponudu u najkraćem roku.

Dolje