Obrasci

Ukoliko želite da prijavite štetu, ovdje možete preuzeti potrebne obrasce.

Želite ponudu?

Molimo vas ispunite polja u nastavku, a mi ćemo izračunati cijenu polise i dostaviti vam ponudu u najkraćem roku.

ŠTO NAKON PRIJAVE ŠTETE?
 1. BROJ ODŠTETNOG ZAHTJEVA
  Nakon izvršene prijave bićete obaviješteni o broju odštetnog zahtjeva pod kojim se šteta vodi u našim poslovnim podacima. Informaciju ćete primiti odmah po prijavi štete.
 2. PROCJENA ŠTETE
  Kada se radi o materijalnoj šteti, sljedeći korak je priprema foto elaborata i izrada zapisnika o oštećenju na osnovu kojeg se vrši procjena štete. 
  Za pokretna vozila, procjena se vrši u najbližoj UNIQA poslovnici, a u slučaju da se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, procjenitelj će Vas kontaktirati najkasnije u roku od 24h od momenta prijave štete.
 1. DODATNA DOKUMENTACIJA
  Ukoliko su za rješenje Vašeg odštetnog zahtjeva potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, o tome ćete biti posebno pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od izvršene prijave.

 2. ISPLATA ODŠTETE
  Nakon obrade potpunog odštetnog zahtjeva slijedi rješavanje istog o čemu ćemo Vas obavijestiti pisanim putem.

Dolje