Vijesti

UNIQA zabilježila značajan rast u SEE regionu


Mar 15, 2023


U SEE regionu, koji obuhvata pet zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Hrvatska), UNIQA je postigla odlične poslovne rezultate i značajan rast u UNIQA grupi u 2022. godini: prema preliminarnim podacima, bruto fakturisana premija porasla je za 10,4%, profit prije oporezivanja (EBT) je 10,2 miliona eura*, a planirana tehnička profitabilnost, uprkos nepovoljnom stanju na tržištu, kao što je povećanje cijena usljed inflacije, premašen je za 37 procenata. Ukupna bruto premija premašila je iznos od 269,2 miliona eura. Istovremeno, u SEE regiji, UNIQA je takođe povećala broj klijenata na dva miliona u 2022. godini.

U martu 2022. godine, UNIQA je započela transformaciju u SEE regionu kako bi ojačala poziciju na tržištu sa ciljem da bude u top tri internacionalna igrača i kako bi obezbijedila osiguravajuća rješenja i usluge visokog kvaliteta za svoje klijente i partnere. SEE regija je treća najveća grupa kompanija u UNIQA grupi, sa oko 1.700 zaposlenih.

Od početka transformacije, pokrenute su brojne inicijative za ostvarivanje punog potencijala regiona, od pojednostavljivanja proizvoda do stavljanja snažnog naglaska na upotrebu i analizu podataka sa jakim fokusom na digitalizaciju i inovacije, kako bi se ubrzali i pojednostavili svi poslovni procesi. Na regionalnom nivou, UNIQA razvija jednostavna rješenja za mala i srednja preduzeća, kao i za velike regionalne kompanije kreirajući posebne ponude za njihove potrebe.

UNIQA je zabilježila najveći rast u SEE regiji u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – više od 36 procenata i u osiguranju imovine – više od 24 procenata.

UNIQA Crna Gora je takođe postigla odlične rezultate. Prema preliminarnim podacima, postigla je rast od 14,2% u 2022. godini. „Postigli smo premiju od 15,9 miliona eura, što je 7,2% procenata više nego što je planirano. Istovremeno, realizovani profit je milion eura. U nas ima povjerenje preko 52 hiljade klijenata. Sa ovim, postavili smo sjajnu osnovu za naš dalji rast”, istakao je izvršni direktor UNIQA neživotnog osiguranja, Vladimir Marković.

Kroz svoje aktivnosti i sa snažnom podrškom UNIQA grupe, UNIQA će uticati na bolje predstavljanje i razvoj osiguranja u regionu kao i u zajednici, nastavljajući da investira u zajedničke društveno odgovorne inicijative i u svoju zajednicu zaposlenih. Ambiciozni planovi praćeni su snažnom posvećenošću cijelog UNIQA tima, koji dijele zajedničku viziju u kojoj se klijentima obezbjeđuju moderna, jednostavna i inovativna osiguravajuća rješenja.O UNIQA grupi

UNIQA grupa je jedna od vodećih osiguravajućih kuca na svojim glavnim tržištima u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sa oko 22.400 zaposlenih i ekskluzivnih komercijalnih partnera, kompanija uslužuje skoro 16 miliona klijenata u 18 zemalja.

UNIQA Insurance Group AG, prema preliminarnim brojkama, generisala je dobit prije oporezivanja od 421,7 miliona eura, povećanje od 10,3 procenata u 2022. godini. Premija u UNIQA grupi porasla je za 3,9 procenata na 6,6 milijardi eura u 2022. godini. Tehnički rezultat UNIQA grupe porastao je za 96,2 procenata na 410,5 miliona eura u 2022. godini.  
___________________________________
* Isključujući obezvređenje investicija.

Dolje