Vijesti

UNIQA postala član Eurapco asocijacije


Jan 31, 2024


UNIQA Insurance Group AG je ove godine postala stalni član Eurapco asocijacije. Eurapco je strateški savez u kojem osam osiguravajućih kompanija u Evropi sarađuje kroz razmjenu znanja, učenje i razvoj zasnovanih na poslovanju i zajedničke inovacije. Fokus udruženja je na digitalnoj transformaciji, digitalizaciji, zdravstvenim inovacijama i održivosti.

Asocijacija je aktivno angažovana u oblikovanju budućnosti industrije osiguranja. Na više od 300 događaja i sastanaka godišnje, zaposleni u partnerskim kompanijama dijele ekspertizu i najbolju praksu u svim ključnim oblastima poslovanja. Cilj Eurapco partnera je jačanje konkurentnosti i sposobnosti za inovacije, a time i aktivnosti na odgovarajućim lokalnim tržištima. Takođe, udruženje ima snažan fokus na razvoj rješenja usmjerenih na klijente.

„Ponosni smo što smo stalni partner Eurapco asocijacije. Ovo partnerstvo je u skladu sa našom strategijom UNIQA 3.0, koja se takođe zasniva na saradnji preko nacionalnih granica, hijerarhije i funkcija. U vremenu brzih promjena i različitih izazova, želimo da zajedno aktivno oblikujemo budućnost industrije osiguranja kroz međusobnu razmjenu“, rekao je Wolfgang Kindl, član Upravnog odbora za međunarodna tržišta u UNIQA Insurance Group AG.

Predstavnici Eurapco asocijacije izrazili su veliko zadovoljstvo povodom pokretanja saradnje sa UNIQA osiguranjem, kao jednom od vodećih osiguravajućih grupa, i istakli značaj buduće razmjene znanja, mogućnosti za ubrzanje poslovanja i podsticanje inovacija, kao i važnost digitalne transformacije i inicijativa usmjerenih na klijente koje će biti dodatno unaprijeđene u okviru Asocijacije.

Sa više od 50 radnih grupa i širokim spektrom godišnjih aktivnosti, Eurapco mreža pokriva sve aspekte industrije osiguranja. Kao rezultat toga, Asocijacija služi kao platforma za međunarodno umrežavanje i razvoj zaposlenih. Ovo se posebno odnosi na Eurapco akademiju, koja nudi različite međunarodno orijentisane formate učenja. UNIQA će ovu mogućnost koristiti za dalje usavršavanje svojih zaposlenih. Pored toga, ove proširene mogućnosti za obrazovanje i obuku na međunarodnom nivou povećaće privlačnost osiguravajućih kompanija učesnica kao poslodavaca.

U vezi sa tim, Wolfgang Kindl, član Upravnog odbora za međunarodna tržišta u UNIQA Insurance Group AGje dodao: „Saradnja sa Eurapco-om je odlična platforma za međunarodno umrežavanje i dalje usavršavanje naših zaposlenih. Ove uzbudljive mogućnosti za obuku i dalje obrazovanje naših stručnjaka na međunarodnom nivou takođe doprinose našoj atraktivnosti kao poslodavca."

Eurapco asocijaciju čini osam evropskih osiguravajućih kompanija: Achmea (NL), Caser (ES), Gothaer (DE), La Mobilière (CH), Länsförsäkringar (SE), LocalTapiola (FIN), Reale Group (IT), UNIQA Group (AT). Zajedno posluju u 35 zemalja i osiguravaju više od 46 miliona klijenata u Evropi, zapošljavaju više od 60.000 ljudi i ostvaruju godišnju bruto fakturisanu premiju od više od 48,5 milijardi eura.

 

Dolje