Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre koju priređuje UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica pod nazivom “Kupi osiguranje online i osvoji vrijedne nagrade”

1. Priređivač nagradne igre je privredno društvo “UNIQA neživotno osiguranje” AD Podgorica sa matičnim brojem 02717557 i sjedištem u Podgorici na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 98/4.

2. Svrha priređivanja nagradne igre: Nagradnu igru pod nazivom “Kupi osiguranje online i osvoji vrijedne nagrade” priređivač organizuje u svrhu promocije online proizvoda osiguranja kuće ili stana.

3. Vrijeme trajanja nagradne igre: Nagradna igra počinje 11.02.2019. godine prvom kupljenom polisom osiguranja preko web shop-a priređivača nagradne igre i traje do 01.04.2019. godine.

4. Fond nagrada: Ukupan fond nagrada iznosi 3628,80 EUR (sa uračunatim PDV-om)

5. Nagradni fond: Nagradni fond se sastoji od (Tabela 1*.):

Rb. Nagrada Br. nagrada Pojedinačna vrijednost Ukupna vrijednost
1 Huawei P20 Lite 8 429,60 € 3628,80 €
Ukupno 3628,80 €
*cijene izražene u tabeli su sa uračunatim PDV-om

6. Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenje nagrada, način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada:

6.1 Nagradna igra počinje 11.02.2019. godine kupovinom polise osiguranja preko web shopa https://www.uniqa.me/online-kupovina.

6.2 Za učešće u nagradnoj igri potrebno je kupiti polisu osiguranja kuće ili stana preko web shop-a.

6.3 Sve polise osiguranja koje budu kupljene preko web shop-a u vezi sa tačkom 6.2, u periodu trajanja nagradne igre ravnopravno konkurišu za neku od nagrada prilikom izvlačenja.

6.4 Pod učesnikom u nagradnoj igri smatra se ugovarač osiguranja, tj. lice koje je zaključilo polisu osiguranja putem web shopa.

6.5 Za izvlačenje dobitnika će se koristiti aplikacija https://www.random.org, i to na način što će se unijeti brojevi svih polisa koje su u toku trajanja nagradne igre kupljene preko web shop-a, a zatim jednim klikom će se nasumično svake nedjelje izvući po jedna dobitna polisa. Izvlačenje nedjeljnih nagrada će se obavljati svakog petka u 12h, za sve polise kupljene u prethodnoj nedjelji (počevši od 11.02.).

6.6 Praćenje izvlačenja nagrada vrši tročlana komisija koju imenuje izvršni direktor priređivača nagradne igre. Organizator nagradne igre se obavezuje da odluku o imenovanju komisije dostavi nadležnom organu odnosno Upravi za igre na sreću. Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja nadležnom organu, u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

6.7Učesnik nagradne igre nije dužan da plati naknadu za učestvovanje u nagradnoj igri.

6.8 Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

6.9 Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova, prethodno objavljena pravila.

6.10 Priređivač nagradne igre je dužan da imena dobitnika objavi na oficijelnom web sajtu UNIQA osiguranja (www.uniqa.me), na dan izvlačenja.

6.11 Nagrada se ne može prenijeti na treća lica, niti zamijeniti za novac.

6.12 Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500,00 eura, koji nakon završetka igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Nagradni fond u nižoj vrijednosti ostaje u vlasništvu priređivača nagradne igre.

6.13 U nagradnoj igri mogu učestvovati sva lica, osim zaposlenih u kompaniji Priređivača, uključujući i članove njihove uže porodice. Užim članovima porodice se smatraju: bračni drug, roditelji, djeca, braća, sestre, usvojilac, usvojenik i staratelj. U slučaju da neko od navedenih lica osvoji bilo koju od nagrada iz predviđenog fonda, ta nagrada će se smatrati ništavom i neće se dodijeliti i ista ulazi u fond pod tačkom 6.12.

7. Saglasnost: Uzimanjem učešća u nagradnoj igri dobitnici su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju u onoj mjeri koju zahtijeva priroda nagradne igre, a takođe su saglasni da priređivač nagradne igre organizuje predstavljanje dobitnika u marketinške svrhe.

8. Rok i način preuzimanja nagrada: Dobitnici nagrade mogu preuzeti lično uz obavezu podnošenja na uvid ličnog dokumenta dobitnika nagrade u sjedištu priređivača na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98/4 u Podgorici, najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja imena dobitnika na oficijelnom web sajtu priređivača.

9. Svi eventualni sporovi između dobitnika i priređivača nagradne igre rješavaće se sporazumno, u protivnom nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

10. Stupanje na snagu pravila: Pravila nagradne igre “Kupi osiguranje online i osvoji vrijedne nagrade” stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti nadležnog organa. Pravila nagradne igre će nakon dobijanja saglasnosti biti objavljena na oficijelnom web sajtu UNIQA osiguranja (www.uniqa.me) i dnevnim novinama “Vijesti”.

Podgorica, 01.02.2019. godine


UNIQA neživotno osiguranje ad Podgorica


Nela Belević
Izvršni direktor

Dolje