Pravila nagradne igre

Priređivač nagradne igre je privredno društvo “UNIQA neživotno osiguranje” AD Podgorica sa matičnim brojem 02717557 i sjedištem u Podgorici na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 98/4, u saradnji sa “TEHNO PLUS” DOO Podgorica, PIB: 02325454, ul. Josipa Broza Tita br. 67.

Svrha priređivanja nagradne igre: Nagradnu igru pod nazivom “Osiguraj svoj dom i osvoji putovanje na EHF Final 4, Budimpešta” priređivači organizuju u marketinške i prodajne svrhe.

Vrijeme trajanja nagradne igre: Nagradna igra počinje 17.02.2020. godine prvom kupljenom polisom osiguranja preko web shop-a UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica i traje do 15.05.2020. godine.

Nagradni fond: Nagradni fond se sastoji:

1. Putovanje za dvije osobe na EHF Final 4, Budimpešta
2. TV LED Lobod LF32DN4109 T2/S2 Smart

Nezavisno od nagradne igre, za prvih 100 online kupaca od 17.februara do 15.maja UNIQA je pripremila poklone uz polisu:

  • 50x Bluetooth slušalice
  • 50x Bluetooth zvučnik

Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak nagrada, način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada:priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenje

Nagradna igra počinje 17.02.2020. godine kupovinom polise osiguranja preko web shopa https://www.uniqa.me/online-kupovina.

Za učešće u nagradnoj igri potrebno je kupiti polisu osiguranja kuće ili stana preko web shop-a.

Sve polise osiguranja domaćinstva koje budu kupljene preko web shop-a, u periodu trajanja nagradne igre ravnopravno konkurišu za neku od nagrada prilikom izvlačenja.

Pod učesnikom u nagradnoj igri smatra se ugovarač osiguranja, tj. lice koje je zaključilo polisu osiguranja putem web shopa.

Nagradna igra se sastoji od dva kola. Pobjednik prvog kola nagradne igre osvojiće put u Budimpeštu za dvije osobe, i to na EHF Final 4, završni turnir rukometne lige šampiona za žene. U drugom kolu nagradne igre srećni dobitnik će osvojiti TV LED Lobod LF32DN4109 T2/S2 Smart.

Za izvlačenje dobitnika će se koristiti aplikacija https://www.random.org, i to na način što će se unijeti brojevi svih polisa koje su u toku trajanja nagradne igre kupljene preko web shop-a, a zatim jednim klikom će se nasumično izvući dobitna polisa. Izvlačenje dobitnika nagradnog putovanja u Budimpeštu obaviće se 15.04.2020. godine, dok će se izvlačenje drugog kola, odnosno dobitnika nagrade TV LED Lobod LF32DN4109 T2/S2 Smart obaviti 15.05.2020. godine.

Praćenje izvlačenja nagrada vrši tročlana komisija koju imenuje izvršni direktor UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica. Organizator nagradne igre se obavezuje da odluku o imenovanju komisije dostavi nadležnom organu odnosno Upravi za igre na sreću. Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja nadležnom organu, u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Učesnik nagradne igre nije dužan da plati naknadu za učestvovanje u nagradnoj igri.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova, prethodno objavljena pravila.

Priređivač nagradne igre je dužan da imena dobitnika objavi na oficijelnom web sajtu UNIQA osiguranja (www.uniqa.me), na dan izvlačenja.

Nagrada se ne može prenijeti na treća lica, niti zamijeniti za novac.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500,00 eura, koji nakon završetka igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Nagradni fond u nižoj vrijednosti ostaje u vlasništvu priređivača nagradne igre.

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva lica, osim zaposlenih u kompaniji priređivača, uključujući i članove njihove uže porodice. Užim članovima porodice se smatraju: bračni drug, roditelji, djeca, braća, sestre, usvojilac, usvojenik i staratelj. U slučaju da neko od navedenih lica osvoji bilo koju od nagrada iz predviđenog fonda, ta nagrada će se smatrati ništavom i neće se dodijeliti i ista ulazi u fond pod tačkom 6.12.

Saglasnost: Uzimanjem učešća u nagradnoj igri dobitnici su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju u onoj mjeri koju zahtijeva priroda nagradne igre, a takođe su saglasni da priređivač nagradne igre organizuje predstavljanje dobitnika u marketinške svrhe.

Rok i način preuzimanja nagrada: Dobitnici nagrade mogu preuzeti lično uz obavezu podnošenja na uvid ličnog dokumenta dobitnika nagrade u sjedištu priređivača UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98/4 u Podgorici, najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja imena dobitnika na oficijelnom web sajtu priređivača.

Svi eventualni sporovi između dobitnika i priređivača nagradne igre rješavaće se sporazumno, u protivnom nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Dolje