Osiguranje stambenog kredita

Korisnicima stambenih i hipotekarnih kredita u saradnji sa poslovnim bankama, UNIQA osiguranje pruža potpunu zaštitu njihovog doma i investicije, omogućujući ujedno brži i efikasniji proces pribavljanja kredita kod banaka.

Osiguranje domaćinstva za korisnike stambenog kredita


  • Predmet obezbjeđenja kredita kod banke
  • Ispunjenje uslova banke za odobrenje kredita
  • Vinkulacija u korist banke
  • Osiguranje od različitih vrsta rizika
  • Sigurnost novog doma

Riziko kredit


  • Životno osiguranje za korisnike stambenog kredita
  • Finansijska zaštita u slučaju smrti osiguranika
  • Dodatna sigurnost porodici u slučaju neželjenih situacija
  • Predmet obezbjeđenja kredita kod banke

Dolje