Osiguranje platnih kartica

UNIQA osiguranje pruža niz posebnih usluga u vezi sa platnim karticama banaka, koje odgovaraju svakodnevnim potrebama savremenog čovjeka za sigurnošću, odnosno banke za pružanje kvalitetne usluge svojim klijentima.

Zaštita novca i platne kartice


 • Osiguranje lica od posljedica nezgode, bolesti i trajnog invaliditeta
 • Osiguranje platne kartice od posljedica gubitka, krađe i mogućih zloupotreba
 • Zaštita usljed blokade kartice
 • Skimming

Putno osiguranje i putna asistencija


 • Iznenadni i hitni medicinski troškovi
 • Troškovi hitnog medicinskog transporta
 • Troškovi spasavanja
 • Troškovi nepredviđenog putovanja bračnog druga i izdržavane djece nakon nastupanja nesrećnog slučaja
 • Troškovi prevoza posmrtnih ostataka
 • Smrt usljed nesrećnog slučaja
 • Kašnjenje leta i gubitak prtljaga
 • Pomoć na putu

Dolje