Osiguranje platnih kartica

UNIQA osiguranje pruža niz posebnih usluga vezanih za platne kartice banaka koje odgovaraju svakodnevnim potrebama savremenog čovjeka za sigurnošću, odnosno banke za pružanje kvalitetne usluge svojim klijentima.

Zaštita novca i platne kartice


 • Osiguranje lica od posljedica nezgode, bolesti i trajnog invaliditeta
 • Osiguranje platne kartice od posledica gubitka, krađe i mogućih zloupotreba
 • Zaštita usljed blokade kartice
 • Skimming

Putno osiguranje i putna asistencija


 • Iznenadni i hitni medicinski troškovi
 • Troškovi hitnog medicinskog transporta
 • Troškovi spašavanja
 • Troškovi nepredviđenog putovanja bračnog druga i i zdržavane djece nakon nastupanja nesrećnog slučaja
 • Troškovi prevoza posmrtnih ostataka
 • Smrt usljed nesrećnog slučaja
 • Kašnjenje leta i gubitak prtljaga
 • Pomoć na putu

Dolje