Osiguranje u vezi sa auto kreditima

Planirate kupovinu vozila putem auto kredita banke? Polisom UNIQA potpunog kasko osiguranja zaštitićete svoj automobil koji je predmet kreditiranja, ubrzavajući pri tome proces odobravanja kredita i ispunjavajući uslove banke za obezbjeđenje kredita.

Prednosti za korisnike kasko osiguranja


  • Kontakt centar na raspolaganju 24 časa dnevno
  • Efikasna isplata u slučaju štete vozila
  • Fleksibilna dinamika plaćanja (mjesečno, kvartalno, godišnje ili u cjelosti)
  • Pravovremeno informisanje tokom perioda osiguranja
  • Veliki segment pokrića u slučaju oštećenja na vozilu
  • Osiguranje u zemlji i/ili inostranstvu

Dolje