Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu pruža svim učesnicima u međunarodnoj trgovini sigurnost bez koje se moderni instrumenti spoljne trgovine ne mogu ni zamisliti.Ako ste u svetu međunarodne trgovine, iskoristite prednost i osigurajte vašu robu putem kargo polise UNIQA osiguranja.

Kako da zaštitite vaš interes?

U kopnenom međunarodnom transportu


 • Osnov za osiguranje robe (KARGO) u drumskom transport određuje Incoterms
 • Postoji suštinska razlika između osiguranja robe i osiguranja odgovornosti vozara
 • Osiguranje odgovornosti vozara pokriva isključivo štete, za   dokazanu subjektivnu odgovornost vozara, po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu, i ne predstavlja nikakav automatizam za priznavanje šteta na robi

U pomorskom međunarodnom transportu


 • Pored standardnih transportnih rizika, Cargo obezbjeđuje vlasnike roba i od takozvanih “rizika pomorskih prava”
 • U slučajevima proglašenja Generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju i zaštiti svoju robu koja se u tom trenutku našla u procesu prevoza

Želite ponudu?

Molimo vas ispunite polja u nastavku, a mi ćemo izračunati cijenu polise i dostaviti vam ponudu u najkraćem roku.

PREGLED SLIČNIH PROIZVODA
 • finansijska sigurnost  
 • zaštita poslovanja
 • zaštita od rizika
Saznaj više
 • pravna zaštita
 • profesionalna odgovornost
 • zaštita od rizika
Saznaj više
 • za sve štete pričinjene trećim licima
 • mogućnost obnove osiguranja do 30 dana prije isteka polise
 • brza i pravovremena isplata štete
Saznaj više
 • potpuna zaštita vašeg vozila
 • brzo rješavanje i ispalata štete
 • mogućnost ugovaranja dodatnih paketa
Saznaj više

Dolje