Savjetnici u osiguranju

Naši savjetnici u osiguranju su vam na raspolaganju putem telefona ili mejla.

Drašković Snežana 068 307 030 Bar snezana.draskovic@uniqa.me
Kovačević Džemala 069 433 299 Bar dzemala.kovacevic@uniqa.me
Pupović Saša 069 612 705 Bar sasa.pupovic@uniqa.me
Vuković Danijela 067 413 258 Bar danijela.vukovic@uniqa.me
Mašanović Boris 067 117 380 Bar boris.masanovic@uniqa.me
Bismiljak Ivanka 067 449 049 Berane ivanka.bismiljak@uniqa.me
Đukić Alma 068 487 235 Berane alma.djukic@uniqa.me
Otović Zorica 067 421 997 Berane zorica.jevtovic@uniqa.me
Milićević Ana 068 617 532 Berane ana.milicevic@uniqa.me
Bošković Branka 067 499 770 Bijelo Polje branka.boskovic@uniqa.me
Damjanović Margita 067 490 258 Bijelo Polje margita.damjanovic@uniqa.me
Grba Tanja 067 357 394 Bijelo Polje tanja.grba@uniqa.me
Nikolić Tanja 067 980 048 Bijelo Polje tanja.nikolic@uniqa.me
Damjanović Vera 068 635 101 Budva vera.damjanovic@uniqa.me
Polić Sanja 067 514 839 Budva sanja.polic@uniqa.me
Pešić Jadranka 068 062 233 Herceg Novi jadranka.pesic@uniqa.me
Samardžić Snežana 069 196 226 Herceg Novi snezana.samardzic@uniqa.me
Živaljević Višnja 068 877 155 Herceg Novi visnja.obradovic@uniqa.me
Gopčević Marija 067 608 542 Kotor marija.gopcevic@uniqa.me
Kriještorac Emil 067 134 717 Kotor emil.krijestorac@uniqa.me
Čupić Ranka 067 533 453 Nikšić ranka.cupic@uniqa.me
Dobrilović Natalija 069 013 196 Nikšić natalija.dobrilovic@uniqa.me
Đerić Vanesa 067 644 598 Nikšić vanesa.djeric@uniqa.me
Knežević Milena 067 481 211 Pljevlja milena.knezevic@uniqa.me
Vuković Branka 067 201 486 Pljevlja branka.vukovic@uniqa.me
Dajković Budimir 069 844 997 Podgorica budimir.dajkovic@uniqa.me
Ivanović Anđelka 069 072 232 Podgorica andjelka.ivanovic@uniqa.me
Marić Milan 067 676 761 Podgorica milan.maric@uniqa.me
Marić Milosava 067 241 402 Podgorica milosava.maric@uniqa.me
Marković Ljiljana 069 516 896 Podgorica ljiljana.markovic@uniqa.me
Mašanović Vladan 069 033 045 Podgorica vladan.masanovic@uniqa.me
Pavićević Maja 069 365 954 Podgorica maja.pavicevic@uniqa.me
Pavićević Radmila 069 462 445 Podgorica radmila.pavicevic@uniqa.me
Pižurica Danijela 068 560 138 Podgorica danijela.pizurica@uniqa.me
Suljević Jasmina 069 026 749 Podgorica jasmina.suljevic@uniqa.me
Vidaković Slavka 067 284 177 Podgorica slavka.vidakovic@uniqa.me
Vukotić Ivana 068 767 912 Podgorica ivana.vukotic@uniqa.me
Agić Adlija 069 466 768 Rožaje adlija.agic@uniqa.me
Kardović Almasa 067 544 335 Rožaje almasa.kardovic@uniqa.me
Kolić Admir 069 898 272 Rožaje admir.kolic@uniqa.me
Nokić Suada 067 550 669 Rožaje suada.nokic@uniqa.me
Batuta Jelena 067 816 952 Tivat jelena.batuta@uniqa.me
Petrović Vojislav 068 501 002 Tivat vojislav.petrovic@uniqa.me
Gorana Aferdita 067 474 233 Ulcinj gorana.aferdita@uniqa.me

Želite ponudu?

Molimo vas ispunite polja u nastavku, a mi ćemo izračunati cijenu polise i dostaviti vam ponudu u najkraćem roku.

Dolje