Savjetnici u osiguranju

Naši savjetnici u osiguranju vam stoje na raspolaganju i putem telefona ili mejla.

Drašković Snežana 068 307030 Bar snezana.draskovic@uniqa.me
Kovač Irena 069 909 710 Bar irena.kovac@uniqa.me
Kovačević Džemala 069 433 299 Bar dzemala.kovacevic@uniqa.me
Pupović Saša 069 612 705 Bar sasa.pupovic@uniqa.me
Vuković Danijela 067 413 258 Bar danijela.vukovic@uniqa.me
Bismiljak Ivanka 067 449 049 Berane ivanka.bismiljak@uniqa.me
Đukić Alma 068 487 235 Berane alma.djukic@uniqa.me
Jevtović Zorica 067 421 997 Berane zorica.jevtovic@uniqa.me
Milićević Ana 068 617 532 Berane ana.milicevic@uniqa.me
Ramusović Adisa 068 516 869 Berane adisa.ramusovic@uniqa.me
Bošković Branka 067 499 770 Bijelo Polje branka.boskovic@uniqa.me
Damjanović Margita 067 490 258 Bijelo Polje margita.damjanovic@uniqa.me
Grba Tanja 067 357 394 Bijelo Polje tanja.grba@uniqa.me
Nikolić Tanja 067 853 964 Bijelo Polje tanja.nikolic@uniqa.me
Krković Ranko 067 543 991 Budva ranko.krkovic@uniqa.me
Polić Sanja 067 514 839 Budva sanja.polic@uniqa.me
Pešić Jadranka 068 06 22 33 Herceg Novi jadranka.pesic@uniqa.me
Samardžić Snežana 068 054 050 Herceg Novi snezana.samardzic@uniqa.me
Živaljević Višnja 067 512 341 Herceg Novi visnja.obradovic@uniqa.me
Gopčević Marija 067 608 542 Kotor marija.gopcevic@uniqa.me
Kriještorac Emil 069 051 454 Kotor emil.krijestorac@uniqa.me
Čupić Ranka 069 503 171 Nikšić ranka.cupic@uniqa.me
Dobrilović Natalija 069 013 196 Nikšić natalija.dobrilovic@uniqa.me
Đerić Vanesa 067644 598 Nikšić vanesa.djeric@uniqa.me
Ćaćić Ivana 068 058 711 Pljevlja ivana.cacic@uniqa.me
Janjušević Ilija 068 082 225 Pljevlja ilija.janjusevic@uniqa.me
Knežević Milena 067 481 211 Pljevlja milena.knezevic@uniqa.me
Vuković Branka 068 896 829 Pljevlja branka.vukovic@uniqa.me
Dajković Budimir 069 844 997 Podgorica budimir.dajkovic@uniqa.me
Džankić Tanja 067393397 Podgorica tanja.dzankic@uniqa.me
Đoković Riza 069 018 225 Podgorica riza.djokovic@uniqa.me
Ivanović Anđelka 069 072 232 Podgorica andjelka.ivanovic@uniqa.me
Jovanović Darinka 068 560173 Podgorica darinka.jovanovic@uniqa.me
Marić Milan 067 676 761 Podgorica milan.maric@uniqa.me
Marić Milosava 068 799 903 Podgorica milosava.maric@uniqa.me
Marković Ljiljana 069 516 896 Podgorica ljiljana.markovic@uniqa.me
Mašanović Vladan 069 033 045 Podgorica vladan.masanovic@uniqa.me
Mićanović Branislavka 069 815 979 Podgorica branislavka.micanovic@uniqa.me
Pavićević Maja 069 365 954 Podgorica maja.pavicevic@uniqa.me
Pavićević Radmila 069 462 445 Podgorica radmila.pavicevic@uniqa.me
Pižurica Danijela 068 560138 Podgorica danijela.pizurica@uniqa.me
Stevanović Veljko 067 201-148 Podgorica veljko.stevanovic@uniqa.me
Suljević Jasmina 069 026 749 Podgorica jasmina.suljevic@uniqa.me
Vidaković Slavka 067 284 177 Podgorica slavka.vidakovic@uniqa.me
Obrenović Ivan 067 336 079 Podgorica ivan.obrenovic@uniqa.me
Vukotić Ivana 068 767 912 Podgorica ivana.vukotic@uniqa.me
Agić Adlija 068 638 720 Rožaje adlija.agic@uniqa.me
Kardović Almasa 067 544 335 Rožaje almasa.kardovic@uniqa.me
Kolić Admir 068 580484 Rožaje admir.kolic@uniqa.me
Nokić Suada 067 550 669 Rožaje suada.nokic@uniqa.me
Batuta Jelena 069 805 339 Tivat jelena.batuta@uniqa.me
Dimovska Ana 069 336869 Tivat ana.dimovska@uniqa.me
Petrović Vojislav 068 501 002 Tivat vojislav.petrovic@uniqa.me
Filipović Kristina 067 650 503 Ulcinj kristina.filipovic@uniqa.me
Grbović Amil 069 518 656 Ulcinj amil.grbovic@uniqa.me
Kurtović Blerta 067 544 335 Ulcinj blerta.kurtovic@uniqa.me
Muratović Šaban 069 976 732 Ulcinj saban.muratovic2@uniqa.me

UNIQA tim

Želite ponudu?

Molimo vas ispunite polja u nastavku, a mi ćemo izračunati cijenu polise i dostaviti vam ponudu u najkraćem roku.

Dolje