UNIQA osiguranje

UNIQA u Crnoj GoriUNIQA osiguranje je dio UNIQA grupe, jedne od vodećih osiguravajućih grupa u Austriji te srednjoj i istočnoj Europi.

Sa aktivnostima na crnogorskom tržištu UNIQA je počela kroz kompaniju UNIQA životno osiguranje a.d. Podgorica u februaru 2008. nakon preuzimanja Zepter osiguranja.

U junu iste godine, osnovana je i kompanija UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica.

Od ulaska na crnogorsko tržište, poslovni imperativ obje kompanije je stvaranje kvalitetnih i inovativni proizvoda namijenjenih pravnim i fizičkim licima, kao i visoki nivo usluge.

UNIQA ima široku lepezu proizvoda osiguranja počevši od imovinskog osiguranja, osiguranja od nezgoda, osiguranja automobila, zdravstvenog osiguranja i različitih proizvoda životnih osiguranja.

Svakodnevna pažnja usmjerena je na želje i potrebe ljudi, hrabreći ih da krenu za svojim snovima i da otkrivaju sve što ih ispunjava i čini srećnim.

Stalno otvarajući nove horizonte, UNIQA grupa stekla je povjerenje miliona ljudi širom Evrope i tako postala simbol pouzdanosti, odgovornosti i drugačijeg, pozitivnog pogleda na svijet. UNIQA je jedan od vodećih brendova i u Crnoj Gori u oblasti osiguranja, na šta ukazuje i tržišna pozicija koja je svake godine sve bolja.

UNIQA osiguranje je na crnogorskom tržištu osiguranja prepoznatljiva kao moderna i inovativna kompanija sa izuzetno profesionalnim odnosom prema svojim klijentima. Glavni zadatak je da se ova reputacija održi i da se UNIQA osiguranje pozicionira kao lider u oblasti usluga koje pruža. Posebna briga se posvećuje uvođenju novih tehnoloških rješenja, usavršavanju poslovnih procesa, te kvalitetnoj i brzoj isplati šteta.

UNIQA tim u Crnoj Gori trenutno čini više od 110 zaposlenih i taj broj stalno raste. Pored zaposlenih u kompaniji veliki broj visoko kvalitetnih posrednika obezbjeđuju efikasnost u ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva.

Kada je u pitanju prodajna mreža, poslovnice UNIQA osiguranja se nalaze u Podgorici, Herceg Novom, Tivtu, Kotoru, Budvi, Baru, Ulcinju, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Rožajama i Pljevljima.

Osnovne informacije
 
Puni naziv: Akcionarsko društvo za osiguranje UNIQA neživotno osiguranje Podgorica   Puni naziv: Akcionarsko društvo za osiguranje UNIQA životno osiguranje Podgorica
Skraćeni naziv: UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica   Skraćeni naziv: UNIQA životno osiguranje AD Podgorica
Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo   Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
Šifra djelatnosti:  6512   Šifra djelatnosti: 6511
Naziv djelatnosti: Neživotno osiguranje    Naziv djelatnosti: Životno osiguranje
Registarski broj u CRPS: 40008733   Registarski broj u CRPS: 40006984
Sjedište: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98/4, 81 000 Podgorica, Crna Gora   Sjedište: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98/4, 81 000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 444 700   Telefon: +382 20 444 700
PIB:  02717557    PIB: 02383136
Upisani kapital:  8.695.000,00 EUR   Upisani kapital: 5.225.837,89 EUR
Ovlašćeno lice:  Izvršni direktor, Vladimir Marković   Ovlašćeno lice: Izvršni direktor, Boris Đurović
Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 09-5/08 od 24.04.2008.   Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 10-2/08 od 06.02.2008.
Naziv organa koji je izdao dozvolu: Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore   Naziv organa koji je izdao dozvolu:  Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
 Rok važenja dozvole: Neodređeno vrijeme     Rok važenja dozvole: Neodređeno vrijeme 
Sadržaj dozvole: Dozvola izdata za obavljanje poslova svih vrsta neživotnih osiguranja   Sadržaj dozvole: Dozvola izdata za obavljanje poslova svih vrsta životnih osiguranja
Uprava UNIQA osiguranja

Vladimir Marković

Izvršni direktor
UNIQA neživotno osiguranje

Boris Đurović

Izvršni direktor
UNIQA životno osiguranje 
Istorija
timeline
Odbor direktora
 

UNIQA neživotno osiguranje AD

1. Adel Bahtanović, predsjednik Odbora direktora

2. Nela Belević, član Odbora direktora

3. Aco Aleksić, član Odbora direktora

UNIQA životno osiguranje AD

1. Boris Palichev, predsjednik Odbora direktora

2. Philip Mihaylov, član Odbora direktora

3. Ana Radonjić, član Odbora direktora

Dolje