Vijesti

UNIQA jača region jugoistočne Evrope


Jun 28, 2022


UNIQA Crna Gora, kao dio UNIQA grupe koja posluje u 18 zemalja i peta je na tržištu osiguranja u centralnoj i istočnoj Evropi, nastavlja sa primjenom svog programa rasta „UNIQA 3.0 – Posadimo sjeme za budućnost”, koji je započela u 2021. godini.

Sljedeći nivo transformacije fokusiran je na zemlje jugoistočne Evrope – SEE regiju i ima za krajnji cilj bolju uslugu za klijente postajući više orijentisana na klijente i efikasnija na svim tržištima, sa snažnim fokusom na digitalizaciju kompanije i njene ponude.

Regija jugoistočne Evrope (SEE), koju čini Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, jeste treća najveća grupa kompanija u UNIQA Customer & Markets International poslovanju sa bruto fakturisanom premijom od približno 245 miliona eura u 2021. godini i približno 1700 zaposlenih. Sa ukupnim tržištem od preko dva miliona klijenata, SEE zemlje predstavljaju veliki potencijal za rast i razvoj kroz poboljšanu regionalnu saradnju, upravljanje podacima, orijentaciju na klijenta i inovacije.

U sklopu ovog nivoa UNIQA 3.0 programa rasta, grupa zemalja SEE regije dodatno je osnažena predanim regionalnim timom za svaki poslovni model i poslovnu oblast odgovornosti. Nela Belević preuzela je novu ulogu kod akcionara kao direktorica za korporativno i affinity poslovanje SEE regije.

 

Odobrenjem regulatora, Vladimir Marković je postavljen za novog izvršnog direktora UNIQA neživotnog osiguranja u Crnoj Gori i zamijenio Nelu Belević, koja je pored svoje nove regionalne pozicije imenovana za člana Odbora direktora UNIQA neživotnog osiguranja u Crnoj Gori.

Povodom imenovanja novog izvršnog direktora UNIQA neživotnog osiguranja u Crnoj Gori, Nela Belević, član Odbora direktora UNIQA neživotnog osiguranja u Crnoj Gori, kaže:

„Drago mi je što Vladimir Marković preuzima novu ulogu nakon što je uspješno upravljao najvišim liderskim pozicijama u UNIQA osiguranju u Crnoj Gori, uvijek pokazujući snažnu posvećenost, pristup orijentisan na klijente i rezultat. On je iskusan lider u sektoru osiguranja, ima veliko poslovno znanje i prave liderske vještine za nastavak uspjeha UNIQA osiguranja u Crnoj Gori.”

 


Vladimir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer za marketing i biznis 2006. godine. Tokom svoje duge karijere u UNIQA osiguranju, koja traje od 2008. godine, obavljao je nekoliko pozicija, od kojih je posljednja bila direktor prodaje i bankoosiguranja. Tokom 14-godišnje karijere u UNIQA kompaniji, Vladimir je stekao veliko i izuzetno iskustvo u oblasti prodaje, lizinga i bankoosiguranja i izgradio stabilnu strukturu interne prodaje, predložio i sproveo poslovne strategije na svim nivoima prodaje i tržišnog nastupa.

Prateći svoju strategiju, UNIQA je snažno posvećena ulaganju u svoje ljude i njihov rast pružajući im nove mogućnosti za napredovanje u karijeri, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Primjena najbolje međunarodne prakse na svim tržištima SEE regiona omogućiće implementaciju strategije rasta i unapređenje svih poslovnih procesa sa centralnim fokusom na klijente, kao primarnim ciljevima strategije „UNIQA 3.0 – Posadimo sjeme za budućnost”.

Dolje