• Početna
  • »
  • O nama
  • »
  • Vijesti
  • »
  • UNIQA grupa ostvarila stabilan rast u prvih devet mjeseci 2019. i predstavila novu organizacionu strukturu

Vijesti

UNIQA grupa ostvarila stabilan rast u prvih devet mjeseci 2019. i predstavila novu organizacionu strukturu


Nov 21, 2019


Beč, Austrija 19. novembar 2019. – UNIQA grupa objavila je rezultate poslovanja u prvih devet mjeseci 2019. godine i najavila restrukturiranje Grupe u okviru strateškog programa “UNIQA 3.0” koji će biti predstavljen polovinom 2020. godine.

UNIQA grupa je ostvarivši dobit prije oporezivanja u iznosu od 214,7 miliona evra u prvih 9 mjeseci 2019, za 2,4% prevazišla svoj rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine kada je zabiljeležila dobit od ukupno 209,6 miliona evra. 

Rast profita u 2019. godini, praćen je i rastom ukupne premije koja nakon devet mjeseci tekuće godine iznosi 4,1 milijardu evra. Istovremeno, investicije UNIQA grupe su u poređenju sa prethodnom godinom porasle za blizu 2 milijarde evra i na 30.09.2019 iznose 21,05 milijardi evra (31.12. 2018: 19,34 milijarde evra). Broj zaposlenih u UNIQA grupi, bez eksternih saradnika i partnera u prodaji, za prvih 9 mjeseci 2019. godine iznosi 12.750.

 

Glavni pokazatelji:

  • Rast ukupne premije od 1,3% na 4,1 milijardu evra
  • Rast dobiti prije oporezivanja od 2,4% i iznosi 214,7 milion evra
  • Investicije grupe ostvarile rast na 21,05 milijardi evra
  • Nova, jednostavnija organizaciona struktura od januara 2020. koju prati spajanje tri kompanije

 

U poslednjoj godini sprovođenja programa UNIQA 2.0, UNIQA i dalje stavlja akcenat na optimizaciju postojećeg poslovnog modela i dopunjava ga daljim ulaganjima u inovacije koje su relevantne za budućnost više od 10 miliona klijenata u 18 zemalja. Dobar rezultat ostvaren u prvih devet mjeseci 2019. godine dobra je osnova za godinu u cjelini.

U vrijeme izazovnih ekonomskih okolnosti i oštre konkurencije, cilj UNIQA grupe je da se značajno više fokusira na klijente, na brži i efikasniji servis. U skladu sa ovom orijentacijom UNIQA je već započela uspostavljanje strukturnih promjena neophodnih za sprovođenje svog „UNIQA 3.0“ strateškog programa.

Da bi se to postiglo, tri najveće kompanije - UNIQA grupa i njene dvije kompanije UNIQA Osterreich Versicherungen AG i UNIQA International AG biće spojene u jednu kompaniju – UNIQA grupu. Ovu strukturnu promjenu pratiće i promjene u Upravnom odboru koji je u tri kompanije u 2016. već smanjen sa 22 na 11 članova, a nakon restrukturiranja imaće devet članova.

Jaka orijentacija grupacije na klijente kao centralne odrednice uslovila je formiranje nove funkcije u Upravnom odboru koja je sada usmjerena na „Klijente i tržišta“. Ovakva funkcionalna podjela omogućava praćenje i brzu reakciju na zahtjeve privatnih, komercijalnih i korporativnih klijenata u Austriji, internacionalno na ostalim tržištima na kojima grupa posluje, ali i u oblasti bankoosiguranja. Upravni odbor UNIQA grupe od januara 2020. čine:• Andreas Brandstetter (CEO)• Wolfgang Kindl (Klijenti i tržišta, International)• Peter Humer (Klijenti i tržišta, Austrija)• Klaus Pekarek (Klijenti i tržišta, Bankoosiguranje Austrija)• Peter Eichler ( Osiguranje lica)• Kurt Svoboda (Upravljanje finansijama i rizicima)• Wolf Gerlach (Poslovne operacije)• Erik Leyers (Podaci i IT)• Rene Knapp (HR i brend)

Dolje