• Početna
  • »
  • O nama
  • »
  • Vijesti
  • »
  • Nova saradnja UNIQA osiguranja i CKB-a u obezbjeđenju gotovinskih kredita

Vijesti

Nova saradnja UNIQA osiguranja i CKB-a u obezbjeđenju gotovinskih kredita


Mar 22, 2021


Gotovinski krediti i njihova zaštita u slučaju smrti usljed nezgode, trajnog invaliditeta usljed nezgode (većeg od 50%), bolovanja i nezaposlenosti.

Sa namjerom da zadovoljstvo klijenata podignu na viši nivo, Crnogorska komercijalna banka i UNIQA osiguranje udružuju snage i klijentima Banke omogućavaju kupovinu polise osiguranja gotovinskih kredita u svim poslovnicama širom Crne Gore. 

Svaki klijent koji u poslovnici CKB-a aplicira za gotovinski kredit u iznosu do 20.000 € ima priliku da na licu mjesta dobije i polisu osiguranja koja omogućava zaštitu od sljedećih rizika: smrt usljed nezgode, trajni invaliditet usljed nezgode, veći od 50%, bolovanja i nezaposlenosti. U prva dva slučaja, otplata kredita je u potpunosti obezbijeđena, dok je u slučaju bolovanja ili nezaposlenosti garantovana naknada u visini do 6 mjesečnih anuiteta.

Klijentima su na raspolaganju tri paketa, uz različite kombinacije osiguravajućih pokrića, a polisu je moguće platiti u toku otplate kredita, zajedno sa mjesečnim anuitetom.

Proizvod osiguranja gotovinskih kredita namijenjen je svim klijentima Banke koji su u radnom odnosu, nezavisno od pola ili starosti.

Ovom saradnjom Crnogorska komercijalna banka i UNIQA osiguranje nastavljaju zajednički razvoj u segmentu bankoosiguranja, uz obezbjeđenje dodatne vrijednosti za korisnike gotovinskih kredita Crnogorske komercijalne banke

Dolje