preporuči ovu stranu | štampaj stranu

Disclaimer

Sadržaj ove internet prezentacije vlasništvo je akcionarskog društva za osiguranje "UNIQA životno osiguranje" Podgorica i akcionarskog društva za osiguranje "UNIQA neživotno osiguranje" Podgorica (u daljem tekstu "Društva") i ne može se u cjelosti, ili djelimično prenositi i koristiti u drugim publikacijama u elektronskoj ili štampanoj formi bez prethodne saglasnosti vlasnika. Opisi programa osiguranja na ovoj prezentaciji samo su informativnog karaktera i ne predstavljaju zvanične uslove osiguranja. Važeće uslove osiguranja možete dobiti isključivo u sjedištu Društva u Podgorici i poslovnim jedinicama ili od njihovih zvaničnih predstavnika i zastupnika. Društva neće snositi odgovornost za eventualne posljedice nastale korišćenjem sadržaja ove internet prezentacije.
preporuči ovu stranu | štampaj stranu